Teplo komfortně a efektivně

Teplo komfortně a efektivně

Topné období má svá pravidla, kterými se dosahuje kvalitní větrání a topení. O tom, jak větrat efektivně, už víme. Během topné sezóny větráme krátce a intenzivně, jen několik minut, aby se vyměnil vzduch v místnosti, ale nezbavíme se velké části tepla. Takto docílíme kvalitnější vzduch a zároveň se nemine mnoho energie na vytápění. Radiátory nastavujeme na správnou teplotu, abychom zbytečně místnosti nepřetopili. Toto jsou všeobecné znalosti, které se objevují ve všech řadách a článcích na téma topení.

Podívejme se však na to, jak docílíme, aby nás naše snaha o udržení tepelného komfortu stála co nejméně energie, a tím pádem i co nejméně finančních prostředků.

Studené radiátory nechceme

Představme si běžnou situaci. Topení je zapnuto, radiátory otevřené, a stále máme pocit, jako kdybychom ani netopili. Začneme hledat příčinu, vždyť topíme, a zjistíme, že radiatorradiátor je na jedné straně sice teplý, ale na opačné straně je jen letní. V horším případě zcela studený. Důvodem je vzduch, který se dostal do topného systému. Vzduch v radiátoru způsobí, že voda nemůže předat teplo radiátoru, a tím pádem ztrácíme energii, teplo, a platíme za chlad. Radiátory je třeba odvzdušnit a můžeme si opět užívat teplo. Nemusí to být však takto komplikované. Na radiátorech je odvzdušňovací ventil, kterým manuálne odstraňujeme vzduch ze systému. Můžeme to však nechat na bezpečný automatický samoodvzdušňovací ventil. Není v něm žádná elektronika, není třeba se o něj několik let starat. Přitom zajistí, aby se v radiátoru nesbíral vzduch, automaticky jej odstraní a udržuje topný systém plně funkční. Radiátor je stále plný topné vody, zabraňuje se tvorbě rzi, snižuje se hlučnost systému, a zároveň se šetří energie a náklady na vytápění. Jednoduché, efektivní řešení s minimálními náklady a velkým efektem.

Fólie udrží teplo uvnitř

Když jsme dosáhli, aby byly radiátory stále teplé, zamysleme se, kam teplo odchází. Teplo stoupá, ale zároveň se šíří i do stran. Teplo, které jde do místnosti, využíváme na vytápění místnosti. Co však s teplem, které odchází směrem ke zdi? Tímto teplem topíme stěnu, a v horším případě teplem, které se dostane přes zeď, topíme ulici. Nezdá reflexnifoliese vám to neefektivní? Ale většina tepla ze zadní strany radiátoru končí takto neefektivní. Tuto energii však můžeme použít na vytopení místnosti. Pomocí reflexní fólie za radiátor můžeme docílit snížení ztrát o více než 95%. Nejedná se však o běžné domácí řešení nalepení obyčejné kuchyňské fólie z alobalu nebo z podobných materiálů. Krátkodobě sice vyřešíme tento problém, ale nedosáhneme požadovanou úsporu. Speciální fólie za radiátor používají technologie z leteckého průmyslu, které zajišťují vysokou efektivitu a jejich vlastnosti se nemění ani po dlouhých letech, na rozdíl od obyčejných fólií. Efektivita tohoto řešení je v tom, že při stejném nastavení radiátorů zvýšíme použitím fólie za radiátor teplotu v místnosti o 1 až 3 stupně. Ještě stále si myslíte, že toto teplo je dobré nechat unikat stěnou?

 I barva izoluje

Dostali jsme se k úniku tepla přes stěnu. Je to vždy velká plocha, přes kterou uniká část tepla z místnosti. Můžeme použít izolace i z vnitřní strany, ale pokud nechceme dělat velké stavební úpravy, je i jiné řešení. Z času na čas stěny malujeme. Z estetických, zdravotních i hygienických důvodů. Přidejme k těmto důvodům i důvod energetický. Vybereme si, čím a jakou barvou stěny chceme namalovat, a přidáme termoizolační přísadu do barvy.

therma

Je univerzální, použitelná do jakékoliv interiérové nebo exteriérové barvy, a zajistí nám snížení úniku tepla přes stěny. Zvýšení tepelně izolačních vlastností je zajištěno keramickými mikročásticemi, které jsou základem této přísady do barvy. Přidáním takové přísady se zvýší izolační vlastnosti stěny o 50% a zabrání se až 25% tepelných ztrát. Tato vrstva je efektivní jako v zimě, kdy zabrání úniku tepla do stěn, tak i v létě, kdy zabraňuje prostupu vnějšího tepla do interiéru. V zimě dochází v rozích místností při studených stěnách a teplém vzduchu ke srážení vlhkosti a vzniku plísní, které ohrožují zdraví. Použití přísady do barvy zabrání takovému srážení, a má nejen finanční efekt na úspoře za vytápění, ale je vhodné i ze stránky předcházení tvorby plísní.

Rychlejší vytápění

Teplo jsme dokázali dostat z radiátorů, zabránit tvorbě vzduchu v nich, zabraňujeme jeho úniku přes stěny, ještě ho potřebujeme efektivněji získat z radiátorů. Jejich účinnost je dána teplotou topné vody, a možností předat toto teplo do okolního prostředí.

Zvýšení teploty v místnosti vyžaduje svůj čas. Můžeme ho zkrátit? Ano, a my víme jak. Urychlíme proudění vzduchu přes radiátor. Chladný radiator2vzduch klesá, teplý vzduch stoupá. Do radiátoru přichází studený vzduch ze spodní strany a zahříváním stoupá pod strop. Radiátor takto odevzdá své teplo, které se dostává do místnosti. Když zrychlíme pohyb vzduchu, zrychlíme jeho proudění, a zkrátíme čas potřebný pro zvýšení teploty. Na radiátor namontujeme patentovaný ventilátor, díky kterému zvýšíme efektivitu radiátorů až 6-násobně, a zkrátíme dobu vytopení místnosti až 5krát. Ukážeme si to na příkladu. V běžné místnosti o objemu 40 m3 potřebujeme na zvýšení teploty o jeden stupeň 1 hodinu. Použitím ventilátoru na radiátor se tato doba zkrátí na 10 minut. Takovým řešením zvyšujeme efektivitu vytápění a snižujeme množství potřebné energie, což se následně projeví i na účtech za vytápění.

Zaujaly vás naše tipy, kterými můžeme pomoci při vytápění? Víte, že snížením energie, potřebné na vytápění, snížíme nejen naše účty, ale zároveň tím pomáháme životnímu prostředí? Možná se zdá, že malé šetření není důležité, ale pokud každý ušetří i malou část energie, společně pomáháme sobě, i budoucím generacím. Více tipů na úsporu energie a vody můžete najít u společnosti Ecoprodukt.

Diskutujte s námi

comments powered by Disqus