Pojištění proti povodni – co je třeba vědět?

Pojištění proti povodni – co je třeba vědět?

v Inspirace,

V posledních několika letech napáchaly povodně na českých domácnostech škody za miliardy. Toto číslo se prakticky navyšuje každý rok. Jediným účinným bojem proti přírodní katastrofě tohoto druhu je kombinace pojištění. A sice pojištění nemovitosti a majetku. Jak jistě víte, voda poškodí nejen samotný dům ale pravděpodobně i značnou část majetku uvnitř. Důležité je také vědět, že cena pojištění se odvíjí od místa, kde se vaše nemovitost nachází.

proti povodni

Jak to funguje

Proč záleží na lokalitě? Je to velmi jednoduché. Území České republiky se rozděluje do čtyř povodňových zón. A to na základě rizika. Ze statistik získaných v jednotlivých zónách (tzv. povodňové mapy) se pak pojišťovny rozhodují o výši pojistného a zda s vámi pojištění vůbec uzavřou.

Jak jsou na tom jednotlivé zóny?
V první zóně je nebezpečí vzniku pojistné události prakticky nulové. Dobrou zprávou je, že právě na tomto území se v ČR nachází 70% nemovitostí.

V druhé zóně už čas od času může k záplavám dojít. Patří sem všechny oblasti, které byly vodou zasaženy alespoň jednou.

Třetí zóna odpovídá území tzv. padesátileté vody. To značí střední riziko.

V poslední čtvrté rizikové zóně dochází k záplavám alespoň jednou za desetiletí. Sem patří zhruba 4% všech nemovitostí v Čechách.

Každý případ je jiný

Samozřejmě je třeba počítat s tím, že s rizikem roste i cena – navýšení je nejčastěji o 30% od každé zóny. Ke každému případu ale pojišťovny přistupují individuálně. To znamená, že i v čtvrté rizikové skupině může dojít ke kvalitnímu pojištění. V potaz se bere například v jakém patře se vaše nemovitost nachází a s ním i váš majetek.

Kvalita pojištění a vyplatitelnost škody jde každým rokem nahoru. Můžeme srovnat například rok 1997 a 2002, kdy pojišťovny kryly 20% respektive 50% všech škod.
Zajímá vás více o kvalitním pojištění? Přejděte na https://ergo.cz.